Wspieramy!
Wspieramy!

Oficjalne oświadczenie Maxlight:

W świetle niedawnej eskalacji wojny na Ukrainie, nasza firma postanowiła nie być biernym świadkiem sytuacji. Zdecydowaliśmy się, na tyle na ile tylko możemy, wspierać naród ukraiński i okazać swą pomoc pokrzywdzonym rodzinom tego kraju.

Jako międzynarodowa firma, Maxlight dba i szanuje powszechne prawa człowieka, równości i pokoju. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni losem wszystkich ludzi na Ukrainie oraz ich rodzin zamieszkujących na całym świecie. Nasze wsparcie kierujemy również do naszych ukraińskich partnerów. Sercem i myślami jesteśmy z Wami! Bardzo chcielibyśmy, aby jak najprędzej zakończyła się ta wojna i nastał tak oczekiwany przez nas wszystkich pokój.

W ramach solidarności, postanowiliśmy zaoferować naszą pomoc i wsparcie tym, którzy stracili domy i zostali zmuszeni do przeprowadzki. W takich chwilach człowiek zdaje sobie sprawę, jak szybko i drastycznie życie może się zmienić. Chcemy powiedzieć, że każdy obywatel Ukrainy jest mile widziany w Polsce i może liczyć na naszą pomoc oraz opiekę w tych jakże niesamowicie trudnych dla nas wszystkich czasach. W związku z tym firma Maxlight postanowiła przekazywać 1% KAŻDEJ transakcji na rzecz ukraińskich dzieci z domów dziecka.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Офіційна заява Maxlight:

 

У світлі нещодавнього загострення війни в Україні наша компанія вирішила не бути пасивним свідком ситуації. Ми вирішили максимально підтримати український народ і показати свою допомогу построждалим сім’ям цієї країни.

Як міжнародна компанія, Maxlight піклується і поважає загальні права людини, рівність і мир. Ми глибоко стурбовані долею всіх жителів України та їхніх родин у всьому світі. Наша підтримка також спрямована на наших українських партнерів. Ми з Вами серцем і розумом! Нам би дуже хотілося, щоб ця війна завершилася якнайшвидше і приніс мир, на який ми всі очікуємо. В рамках солідарності ми вирішили запропонувати свою допомогу та підтримку тим, хто втратив своє житло та був змушений переїхати. У такі моменти людина розуміє, як швидко і різко може змінитися життя. Хочемо сказати, що в Польщі раді кожному громадянину України і Він може розраховувати на нашу допомогу та турботу в ці неймовірно важкі для всіх нас часи. Тому Maxlight вирішив пожертвувати 1% від КОЖНОЇ транзакції українським дітям з дитячих будинків.