Sabre

Oprawy Sabre to przede wszystkim funkcjonalność, prostota, mi-nimalizm i geometria formy. Kinkety są dostępne w dwóch długo-ściach i dwóch wersjach kolorystycznych. Dzięki zastosowaniu ho-ryzontalnie umieszczonego elementu świetlnego, kinkiety doskonale doświetlają większy obszar i optycznie powiększają wnętrze. Są tak-że wygodnym oświetleniem bocznym niewielkich pomieszczeń oraz przestrzeni komunikacyjnej.


Sabre

Zobacz w sklepie